BERITA TERKINIDANA PENDIDIKAN

Koperasi JESS melalui Jawatankuasa DANA PENDIDIKAN memberi Anugerah Dana Pendidikan kepada anggota koperasi serta anak-anak dan tanggungan mereka yang cemerlang di dalam peperiksaan awam atau berjaya melanjutkan pelajaran ke pusat-pusat pengajian tinggi awam atau swasta.

SYARAT-SYARAT PERMOHONAN DANA PENDIDIKAN

Muat Turun Borang Permohonan Dana Pendidikan


Kategori Permohonan

SPM : Lulus sekurang-kurangnya gred B bagi mata pelajaran wajib (Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Sejarah) dan lulus sekurang-kurangnya gred B dalam 3 mata pelajaran lain. Amaun dana RM200.00
Tarikh Tutup: Tidak lewat daripada 30 April.

 


BERITA BAIK KEPADA BEKAS ANGGOTA JESS ( BERSARA):

 

Bagi anggota yang berhenti menjadi ahli koperasi kerana bersara pilihan sendiri atau bersara wajib, anda masih berpeluang memohon dana berkenaan dengan mengemukakan permohonan kepada Jawatankuasa Dana Pendidikan.

 

Jawatankuasa Dana pendidikan amat prihatin kepada kebajikan anggota dan bekas anggotanya.


Hakcipta 2009, Koperasi JESS