PENDIDIKAN ANGGOTA

Koperasi JESS melalui Jawatankuasa Pendidikan Anggota menjayakan pelbagai program anjuran bersama Maktab Kerjasama Malaysia (MKM), ANGKASA dan Suruhanjaya Koperasi Malaysia (SKM) untuk semua anggota termasuk kakitangan koperasi.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KURSUS JANGKA PENDEK UNTUK ANGGOTA KOPERASI

Sila layari laman web rasmi Maktab Koperasi Malaysia di www.mkm.edu.my untuk maklumat terkini mengenai kursus-kursus yang ditawarkan.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DOWNLOAD BORANG PERMOHONAN KURSUS PENDEK MKM

b)  Kursus Anjuran Koperasi

    

Tarikh

Majlis

Peserta

20.12.2011

Bengkel Max Recall

Pelajar-Pelajar Sekolah Menengah

 

22.12.2011

Bengkel Kira Cepat Jawab Tepat

Pelajar-Pelajar Sekolah Kebangsaan

 Hakcipta 2012, Koperasi JESS