PEMBIAYAAN KREDIT


JENIS PEMBIAYAAN KREDIT
JUMLAH AMAUN PEMBIAYAAN
SKIM BAI' AL-INAH (Pinjaman Besar)
RM50,000.00
SKIM AL-QARDHUL HASSAN
RM1,000.00

Pembiayaan yang diluluskan berdasarkan aturan aktiviti-aktiviti pembiayaan koperasi dan potongan baki gaji tidak melebihi 60%.

SILA KE LAMAN MUAT TURUN UNTUK MEMUATTURUN SEMUA DOKUMEN YANG DIPERLUKAN
Hakcipta 2012, Koperasi JESS