BERITA TERKINIDANA PENDIDIKAN                                                                   

Tawaran ini terbuka kepada anggota.anak anggota / tanggungan yang menduduki peperiksaan UPSR, PMR, SPM, STPM, SMA dan dapat melanjutkan pelajaran ke sekolah berasrama penuh juga pusat pengajian tinggi.
<>

SYARAT-SYARAT PERMOHONAN
Seseorang itu telah menjadi ahli Koperasi selama 6 bulan dan telah menjelaskan saham RM100.00.
Terbuka kepada anggota, anak anggota dan tanggungan yang sah anggota.

Seorang anggota hanya layak memohon untuk 2 orang termasuk dirinya sendiri atau anak atau tanggungan dalam tahun semasa. Sekiranya terdapat lebih daripada dua permohonan, pertimbangan hanya akan diberi kepada 2 peringkat tertinggi sahaja.
 

KATEGORI PERMOHONAN

Kategori 1 : Kejayaan dalam Peperiksaan Awam

Kategori Pencapaian Akademik Amaun
UPSR Mendapat 2A (SK), 3A (SJKC /SJKT) RM100.00
PT3 Mendapat 5 cemerlang ter,masuk pemahaman dan penulisan  dan dan kelulusan minimum dalam subjek lain RM150.00
SPM Lulus sekurang-kurangnya gred B bagi 5 matapelajaran termasuk Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, dan Sejarah. RM200.00
STPM/ SMA Mendapat sekurang-kurangnya 3 prinsipal termasuk Kertas Am dalam satu peperiksaan RM250.00
TARIKH TUTUP PERMOHONAN : 6 bulan dari tarikh keputusan peperiksaan.


Kategori 2 : Kemasukan ke Sekolah Berasrama Penuh / Matrikulasi
Kategori Pencapaian Akademik Amaun
Sek Men Berasrama Penuh / SMK Agama / Maktab Rendah Sains Mara /Sek Men Teknik (Tidak termasuk Jurusan Vokasional) RM200.00
Peringkat Matrikulasi  RM250.00

Kategori 3 : Kemasukan ke Pengajian Tinggi

Kategori Pencapaian Akademik Amaun
Peringkat Diploma / IPTA/IPTS yang diiktirafkan oleh LAN RM300.00
Ijazah Pertama di IPTA/IPTS yang diiktiraf oleh LAN RM400.00

TARIKH TUTUP PERMOHONAN : TIDAK LEWAT 6 BULAN SELEPAS MELAPOR DIRI

Permohonan hendaklah dibuat menggunakan borang yang disediakan oleh KOPERASI JESS.
Borang yang telah dipenuhi hantarkan ke Pejabat KOPERASI JESS sebelum tarikh tutup.

Permohonan yang diterima lewat tidak akan dipertimbangkan.

Borang permohonan boleh didapati di Pejabat Koperasi JESS dan Wakil Daerah masing-masing.

Segala keputusan yang dibuat oleh Jawatankuasa Dana Pendidikan adalah MUKTAMAD

BACK TO TOP

Hakcipta 2009, Koperasi JESS